Videregående kurs i psykiatri

For helsepersonell og helsepersonell-studenter. Ved psykolog Rui Correia

En videre presentasjon og diskusjon av mental helse, psykologi og psykiatri. Hvordan tilnærme seg denne gruppen pasienter, hvilke behov og hvilke redskap har vi til disposisjon?

 

Innhold

Psykologisk teori (terapi, sosialpsykologi og psykoanalyse/personlighetspsykologi)

 

Kurset er under utforming.

Fakta om kursene:

Varighet: 2,5 timer

Struktur: 1 times forelesning om akutt psykologi, de vanligste problemstillinger og lidelser: Affektlidelser (depresjon, mani, bipolar lidelse), angst, personlighetsforstyrrelser og schizofreni.

 

Pris: 350,- kroner per deltaker (eksl gebyr fra deltager.no)

Deltakere mottar: Kursbevis og kompendium

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved