Derfor er bemanningsbyråer avgjørende for helsesektoren

Den moderne helsesektoren er preget av bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft. Dette bildet gjelder selvfølgelig ikke alle områder, og det er store forskjeller mellom ulike institusjoner og virksomheter. Samtidig er det vikarbruk som gjør det mulig å tilby helsetjenester året om og på selv de mest utilgjengelige stedene i Norge.

Et anstrengt arbeidsmarked med høy etterspørsel etter kompetanse

En rekke faktorer har bidratt til en voksende etterspørsel etter fagfolk i helsesektoren. En befolkning som stadig blir eldre, livsstilssykdommer og fremskritt innenfor tilgjengelige behandlingsmetoder fører til at det hele tiden er behov for flere leger, sykepleiere og annet helsepersonell.

Rekruttering via et rekrutteringsbyrå i Tromsø eller andre store og små norske byer kan være et alternativ for helseaktører som trenger å ansette kvalifisert personell. Ved bruk av rekrutteringsbyrå i Tromsø kan det være mulig å finne lokale kvalifiserte kandidater, men i tillegg vil det også kunne gi kunden tilgang til et større nettverk av vikarer fra andre områder.

En sesongpreget sektor – alle kan ikke ta ferie samtidig

Det kan høres rart ut å omtale helsesektoren som sesongpreget, da behovet for helsehjelp i liten grad følger årstidene. Det finnes for så vidt noen trender når det gjelder for eksempel beinbrudd eller antall fødsler, men i stort er behovene relativt konstante. Imidlertid er etterspørselen etter vikarer og midlertidig ansatte en god del større om sommeren, noe som er naturlig med tanke på at mange av de fast ansatte vil ha ferie om sommeren.

Helsesektoren kan ikke redusere bemanning og drift på lik linje med andre sektorer, i hvert fall ikke i like stor grad som for eksempel industri, varehandel eller annen tjenesteytende sektor. Det er helt enkelt ikke mulig å utsette alle operasjoner eller behandlinger til etter sommeren, noe som fører til en stor etterspørsel etter vikarer i denne perioden. Det er også en av grunnene til at bruk av bemanningsbyråer er viktig i helsesektoren.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *