BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse.

BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse.

BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse: En veiledning fra Medkurs.no

Hos Medkurs.no er vi opptatt av å gi deg kvalitetsinformasjon og kunnskap som hjelper deg i hverdagen. Vi tilbyr derfor en rekke gratis helsekurs på nett, og her vil vi presentere deg for vår nyeste ressurs: Vær oppmerksom på at Medkurs.no ikke tilbyr kurs godkjente for offentlig bruk. Artikkelen nedenfor gir deg en introduksjon til tematikken som dekkes i kurset vårt.

Hva er BPA og hvorfor trenger du et grunnkurs i arbeidsledelse?

Brukerstyrt personlig assistanse, eller BPA, er en ordning som gir personer med funksjonsnedsettelser muligheten til å ha kontroll over eget liv og hverdagen. Arbeidsledelse er en viktig del av dette, da den ansvarlige (arbeidslederen) skal organisere og lede assistentene som arbeider under ordningen. BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse er derfor viktig for å sikre et velfungerende BPA-team.
BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse.

Rekruttering og ansettelse av assistenter

En avgjørende del av å være arbeidsleder for BPA er rekruttering og ansettelse av assistenter. BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse gir deg konkrete tips og råd for hvordan du finner de rette kandidatene og sikrer en vellykket ansettelsesprosess.

Hvordan lede og motivere assistenter i BPA-ordningen

Som arbeidsleder er det ditt ansvar å skape et godt arbeidsmiljø og motivere dine assistenter. BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse gir deg innsikt i ledelsesteknikker som fremmer engasjement og godt samarbeid, samt problemløsning og konflikthåndtering.

Arbeidsplanlegging og administrasjon

God planlegging og administrasjon er nøkkelen til en effektiv og velfungerende BPA-ordning. Vårt BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse dekker blant annet arbeidsplaner, lønns- og arbeidsvilkår, samt dokumentasjon og rapportering.

Lover og regler for BPA-arbeidsledere

En arbeidsleder bør ha god kjennskap til gjeldende lover og regler. Vårt BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse gir en oversikt over Arbeidsmiljøloven, og hvordan helse-, miljø- og sikkerhet, samt personvern og GDPR, gjelder for BPA-ordningen.

Nettverk og støtte for BPA-arbeidsledere

Ingen arbeidsleder bør stå alene. BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse gir deg informasjon om ulike nettverk og støtteordninger som hjelper deg i arbeidet som arbeidsleder, samt ressurser og hjelpemidler som kan være nyttige i praksis.Vi håper denne introduksjonen til BPA – Grunnkurs i arbeidsledelse har gitt deg innsikt i hva kurset dekker og hvordan det kan hjelpe deg i arbeidet med BPA-ordningen. Ta gjerne turen innom Medkurs.no for å lære mer om våre gratis helsekurs på nett, og send oss gjerne dine tilbakemeldinger og erfaringer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *