Metodisk tolkning av EKG

steg for steg:

1. Frekvens

2. Rytme og intervaller

3. Akse

4. Hypertrofi

5. Iskemi

 

Husk å alltid gå gjennom hvert steg!

Hjertearytmier (Engelsk)

 

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved