MedKurs SA Vedtekter

Sist oppdatert 21.02.16

SA (Samvirkeforetak) Org nummer: 916 689 241

 

§1 MedKurs sprer helsefaglig kunnskap uten hensyn på mottagers livssyn, religion eller etnisitet. Helsefaglig kunnskap skal etter vår oppfatning alle ha rett til.

 

§2 Alle MedKurs faglig ansvarlige er autorisert norsk helsepersonell. Som helsepersonell er vi underlagt strenge retningslinjer i helsepersonelloven. Vi har alltid den siste kunnskap fra forskning og nye retningslinjer.

 

§3 Som hovedregel skal faglig ansvarlig være behandler, det vil si lege eller psykolog. Hvis dette ikke er tilfelle skal materialet være tydelig merket.

 

§4 Fagutvikling og opplysning står i fokus - vårt kursmateriale er derfor tilgjengelig uten kostnad på våre nettsider. Våre YouTube instruksjonsvideoer er også en god kostnadsfri kilde for kunnskap.

 

§5 Andre kan bruke vårt materiale i opplysningsøyemed, men kan ikke kommersialisere det uten vår skriftlige tillatelse. Materialet er tilgjengelig under lisens: CC BY-NC-SA 2.0

  • §5.1 Den enkelte fagutviklers arbeid er beskyttet av åndverksloven
  • §5.2 Medkurs logoer og nettside er tilvirket av Haugom Helse ENK, beskyttet av eiers IPR

 

§6 MedKurs er drevet som et samvirkeforetak (SA) - det vil si at vi er demokratisk styrt og eies av instruktører og fagutviklere.

 

§7 MedKurs opererer selvstendig uten påvirkning fra eksterne som sponsorer eller lignende, vårt materiale er utformet etter nasjonale eller toneangivende retningslinjer og litteratur. Slike (per 2016) fritt tilgjengelige kilder er www.helsebiblioteket.no, www.lvh.no og www.cprguidelines.eu

 

§8 Personvern: Vi i MedKurs garanterer å respektere og beskytte all personlig og kunderelatert informasjon.

Informasjon som oppgis i kontakt med oss holdes strengt personlig og privat, og vil hverken bli videresolgt, gitt videre eller utvekslet med tredjeparts interesser.

Spørsmål angående vårt personvern kan rettes til post@medkurs.no

 

§9 Våre kurs er forankret i kunnskapsbasert praksis - men det er den enkelte utøver i møte med pasienter eller forulykkede som er ansvarlig for sine handlinger, er du usikker på et helsefaglig emne; kontakt din lege eller behandler.

 

§10 Instruktør fra MedKurs plikter seg til å gjennomføre kurs som er annonsert og solgt gjennom www.deltager.no - hvis av personlige årsaker (være seg legeerklært sykdom eller lignende) et slikt kurs ikke kan gjennomføres garanterer vi for refusjon av billettpris til deltager, alternativt utsettes kurset til senere - sålenge dette er under 1 års utsettelse tilbyr vi ikke refusjon av billett.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved