Team MedKurs

 

MedKurs's kursholdere er autoriserte helsepersonell og studenter som alle deler en lidenskap for å sammen løfte kunnskap og interesse for helse. Vi har hatt mange dyktige bidragsytere siden 2012, noen er ikke lenger instruktører hos MedKurs, mens andre fortsatt er med oss. På disse sidene kan du lese om hvem vi er.

Fra venstre: Legene Lars Haugom, Thomas Scheiene og Eivind Storaas

 

I perioden 2012-2015 turnerte de som et lykkelig trespann over Polen, Tsjekkia og Slovakia hvor de holdt EKG kurs ved universiteter i Krakow, Warszawa, Lublin, Lodz, Bialystok, Poznan, Praha og Martin.

 

Lars er kommunelege i Stranda kommune, Møre og Romsdal. Thomas er lege i spesialisering ved Stavanger Universitetssykehus og Eivind er lege i Forsvaret.

Fra venstre: Kim Larsen og Caspar Smith

 

Kim er en styrkeløfter av rang - han trener jevnlig ved Bergen Performance Center. Caspar er veteran fra Afghanistan hvor han tjenestegjorde med Telemarks Bataljon - han fikk der trening i avansert førstehjelp, sanitet nivå 3.

Psykolog Rui Correia, Kommunepsykolog Sula kommune, Møre og Romsdal.

Rui er autorisert psykolog og har blant annet erfaring fra arbeid med rus og psykiatri.

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved