Tidligere instruktører

 

Vi har holdt kurs siden 2012, på veien hit har vi fått god hjelp av mange dyktige leger som instruktører, flere av dem er listet her.

Mille Raaholt, lege

Utdannet lege i Lublin, Polen. Turnustjeneste i Tønsberg. Mille behersker fransk og har forsket ved Department of Neurosurgery, Poitiers University School of Medicine, Poitiers, Frankrike.

 

Mille er en dyktig formidler av kunnskap og har holdt flere EKG kurs i lag med Lub EKG

Chalak Ranchber, lege

Utdannet lege i Lublin, Polen. Chalak er opprinnelig fra Stockholm, Sverige. Han har en helt egen evne til å forelese, EKG kursene holdt av ham hadde særs godt oppmøte!

 

Han gjør sin AT ved Høglandssjukehuset, Eksjø i Sverige

Ragnhild Schwartz, lege

Utdannet lege i Lublin, Polen.

Ragnhild er en dyktig organisatør med vervserfaring fra ANSA. Hun er en dreven crossfiter og gjør sin turnustjeneste ved Sykehuset Telemark.

Tom Rynning, lege

 

Utdannet lege i Lublin, Polen.

Tom behersker Polsk og er en faglig svært kompetent lege. Han gjør sin turnustjeneste på hjemplassen Flekkefjord.

Lars Dyrop, lege

 

Utdannet lege i Lublin, Polen.

Lars er faglig engasjert og har bl annet holdt flere kurs med Lub EKG. Han er en habil håndballspiller og gjør sin turnustjeneste i Namdalen.

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved