Kommunepsykolog Rui Manuel Aas Correia

Psykiske lidelser er vanlige

 

Psykiske lidelser er vanlige, i løpet av 1 år vil 1 av 3 i den voksne befolkningen tilfredstille diagnostiske kriterier for minst en psykisk lidelse. Ca. 1 av 2 vil rammes i løpet av livet. (1)(2)

Kilder:

(1) Mykletun, A., A. K. Knudsen, & K. S. Mathiesen (2009). Rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Oslo: Folkehelseinstituttet.

(2) Kringlen, E., S. Torgersen, & V. Cramer (2001). A Norwegian Psychiatric Epidemiological Study. American Journal of Psychiatry, K(7), 1091–1098.

 

(3) Kessler, R.C., et al. (2005). Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62 (6), 593–602.

Psykiatri og psykologi kurs

For studenter og helsepersonell. Ved psykolog Rui Correia

Introduksjon til psykologiens spennende fagfelt, hvordan tilnærme seg denne gruppen pasienter, hvilke behov og hvilke redskap har vi til disposisjon?

 

1. Introduksjonskurs for psykiatri

Målgruppe de som er interessert, med vekt på folk i arbeid innenfor fagfeltet.

2. Videregående kurs i psykiatri

Hovedmålgruppe de som er interessert og de som har med til vanlig arbeider med psykiatri.

3. Psykologikurs

Vektet på de med særinteresse i psykologi, teoretisk kurs med praktiske oppgaver

 

Alle interesserte er velkommen til kurs, kursinnholdet vil være lettere å forstå for helsepersonell(leger, sykepleiere, ambulansearbeidere, paramedics og studenter)

Fakta om kursene:

Varighet: 2,5 timer, eller etter avtale.

Struktur: 120-150 minutter med undervisning og praktiske oppgaver

 

Pris: 250,- til 350,- kroner per deltaker (eksl gebyr fra deltager.no)

Deltakere mottar: Kursbevis og kompendium

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved