Metodebøker

Metodebøker kan kort beskrives som en samling retningslinjer eller "oppskrift" hva gjelder pasient behandling. De er ment som en veileder i en hektisk hverdag - husk at de kun kommer med forslag til behandling og skal ikke følges ukritisk, gode metodebøker i første jobben som lege inkluderer:

Turnuslegeboka

 

En klassiker på turnuslege-kontor landet rundt, dessverre ikke spesielt oppdatert da siste versjon kom i 2010, men generelt er det fortsatt hold i behandlingsforslag som gis. Boken inneholder også hele "Metodebok i skadebehandling" - dog uten illustrasjonene.

 

Omfatter indremedisinske, kir/ort og psykiatriske retningslinjer.

Haukeland Universitetssykehus Metodebok i akutt indremedisin

 

Som navnet antyder en metodebok med fokus på indremedisin. Boken fremstår noe mer detaljert enn Turnuslegeboka og har et noe mer smalere fokus (ingen kir/ort eller psykiatri).

 

 

The Copernica* Survival Handbook

 

Copernica er en studentorganisasjon/alumni for engelspråklige studier i Krakow, Polen. Denne boken er nett og belyser på en mer personlig måte arbeidsflyt på avdelinger, korte beskrivelser av hyppige kasus, f.eks. KOLS forverring etc og tar for seg en del praktiske utfordringer knyttet til virke som turnuslege.

 

På mange måter fremkommer det tydelig at den er skrevet av turnusleger (evt ferske LIS) for turnusleger. Anbefales!

Oxford Handbook of Clinical Medicine

 

Faglig en vel utdypende bok for å sikte seg inn på å kunne passe inn i legefrakken som et kjapt oppslagsverk. Engelsk.

Metodebok i skadebehandling

 

Fokus på primært ortopediske kasus, naturlig nok, alt av skrevet materiale finnes også i Turnuslegeboka, så hvis en ønsker å spare litt plass på kontoret kan en kanskje spare seg for denne. Illustrasjoner varierer fra adekvate til mindre gode.

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved