Mål for turnustjenesten

Enhver medisinstudent som har fulgt med i de siste års utvikling rundt turnustjenesten for leger har nok fått med seg en tidvis kaotisk og tilfeldig prosess frem mot dagens ordning med søknadsbasert opptak og tidvis en del konkurranse rundt plassene. Søknad på stilling leveres på

 

Som tidligere er turnustjenesten ment å være en overgang mellom tilværelsen som medisinstudent og over i å bli en selvstendig praktiserende lege. Innholdet i turnustjenesten, til tross for runder med nye navn (Lege i Begynnerstilling, LIB) og nye rutiner for opptak, er uendret og videreføres som tidligere med 12 mnd sykehustjeneste og 6 mnd kommunehelsetjeneste/distrikt. Under er vedlagt en veileder for sykehustjenesten fra Legeforeningen.

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved