Journalnotat

 

Journalnotatets funksjon er å kort summere bakgrunn (hvorfor pasient er på avdeling), hva som har blitt gjort av undersøkelser og tiltak ved siste kontakt (som er dokumentasjonsgrunnlaget for det aktuelle notatet) og gjerne hva som er plan videre i behandlingsløpet. Forslag til en mal kan være:

 

Aktuelt:

Viser til løpende journal. Pasient innlagt 13.11.15 grunnet ubehag i epigastriet med spørsmål om koronar årsak. Orienterende blodprøver til i dag: Hb 13, Hvite 7 øvrige også ua.

 

Visitt (evt Undersøkelse):

Ved overlege Baranowska og u.t. Pasient har i dag ingen plager. Telemetri siste døgnet har vært normalt. 2. sett troponiner ikke elevert. Cor/Pulm: ua.

Bt: 123/83 P: rgm 80 RF: Normofrekv SaO2: 99% på romluft T: 36,5

 

Vurdering/plan:

I bedring mtp ubehag i epigastriet, ikke funn forenelig med coronar etiologi under opphold her. Utskrives til hjemmet, videre ktr ved fastlege. Vennligst se epikrise.

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved