Journalmaler

Å jobbe som helsepersonell innebærer dokumentasjonsplikten.

 

En god del av tiden du jobber som lege vil derfor innebære papirarbeid og skriving. For å lette litt på arbeidsmengden og standarisere de diverse journalnotater kan det være lurt å bruke maler. Her finner du forskjellige forslag til maler for de vanligste journalnotater.

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved