Epikrise

En epikrise er en oppsummering av hele sykehusoppholdet til en pasient, og er ofte ulik i ulike avdelinger: Kirugiske er "korte", mens medisinske er ofte lange og detaljerte. Det eksisterer ikke en allment akseptert/felles mal for epikriser, men under følger en introduksjon med forslag til struktur.

Start epikrisen med:

Riktig "inn" og "ut" dato. (Når kom pasienten inn og når dro han ut?)

Riktig navn på legen(e) som er ansvarlig for journalen og pasienten.

Som oftes er det avd. sjefen som er journalansvarlig, og minimum en ass.lege som er pasientansvarlig.

Epikrisen sendes til: Alltid til fastlegen, og som oftes, innleggende lege.

Evnt. andre leger(spesialister)/fysioterapauter/psykiater osv...

Hoved-diagonosen og bi-diagonoser (Hva ble det funnet på pasienten. Sjekk tidligere epikriser.)

Proserdyrekoder. Eks: Ekko-Cor

En epikrise kan deles i 7 biter:

•Bakgrunn

•Aktuelt

•Funn ved innkomst

•Supplerende undersøkelser

•Forløp og behandling

•Medikamenter ved utreise

•Videre Behandling

1/7 Bakgrunn:

Personlig forhold: ekteskap, barn, boforhold og arbeid.

Livsstil:Drikker? Røyker? Piller? Stoff?

Genetikk/Sykdomsprofil: familiesykdommer, familiebakgrunn og barnesykdommer.

Tidligere sykdommer og operasjoner (både somatisk og psykisk): Multimorbid? Nyresvikt? Hjertesvikt? Schizofren? Bipolar? osv osv..

2/7 Aktuelt:

Det er en kort oppsummering av årsak til innleggelse. Den bør være kort og presis.

Som oftest kan en "kopi og lim" fra innkomstjournalen, men dobbeltsjekk selve hendelsen!

3/7 Funn ved innkomst:

En oppsummering av funn ved innkomsten, som inkludere:

BT, Puls, "Status aktualis/Lokalis" (brukket bein?, Skutt?, Vondt i Magen? osv osv..)

4/7 Supplerende undersøkelser:

Innkomstblodprøver, Urinstix og (Blodgass)

RTG? US? CT? MR? Skopi? ANTI-Gen? Dyrkning? osv..

5/7 Forløp og behandling:

Endring på blodprøvene? CRP, ALAT, GT, LD, LPK, EPK, Glukose forhandringer?

Din personlig vudering av forløpet og behandling: Ser sykepleienotater, nynotater, tidligere epikriser osv..

Bloodprøversvar ved utreise

6/7 Medikamenter ved utreise:

Aktuelle medikamenter for pasienten ved utreise.

Skriv ned forandringene og evnt. bruksanvisning.

7/7 Videre behandling:

Hvem skal pasienten følges opp av: Fastlegen? Psykiater? Fysiolog? Institusjoner? Sosionom? osv osv...

Skal pasienten tilbake for kontroll: Poliklinisk? RTG? MR? (Husk tid og sted)

 

Det er viktig å holde epikrisen kort og godt.

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved