Hvordan skrive resept?

De aller fleste resepter en skriver gjøres enkelt gjennom det aktuelle dataprogram hvor du jobber, være seg Dips, SystemX, Doculive, WinMed og så videre. Det hender likevell nå og da at en må skrive resepter for hånd - denne siden er ment som en rask oppkvikker for dette. Papiret/materialet du skriver på har ikke så mye å si:

 

 

Men det er viktig at det skrives riktig og tydelig, under følger noen generelle regler og eksempler.

En resept skal skrives på følgende måte:

Pasientens Navn, fødselsnummer og adresse

Rp:/Rx: <--Forkortelse for Resept. Dette "markerer" også at det handler om Resept.

Navn på medikamentet, dose og form. + "Grunn/årsak" (Hvorfor bruker pasienten dette medikamentet?)

Poll: Antall tabletter (se felleskatalogen)

F.eks:

•1 pakke med 20 tabletter = Poll: 20

•2 pakker med 20 tabletter = Poll: 40

Dssn: Doseringen:

F.eks:

•1 tabl. x3 (Morgen, middag og kveld.) Kan også skrives slik: (1-1-0-1).

•x2 tabl. om middag og x3 tabl. om kveld. eller (0-2-0-3).

•3x Morgen, 2x Middag, 5x Kveld og 3x Natt (3-2-5-3)

Reit: Evnt. Reitering, skal skrives på følgende måte: I(en), II(to), II(tre) IV(fire) osv.. Skriv først med romertall, så stavelse.

Kryss ut evnt. tomrom eller marker en ny "#" for andre medisin(er)

Avslutt med Dato, sted, ditt navn og HPR nummer + stempel

 

Eksempel 1

Kari Karrisaus 12.12.08 12345

Et sted i Oslo 1234 Oslo

#

Rp:

Paracetamol 500mg Tabl. Mot magesmerter

Poll:20

Dssn: 1 tabl. om morgen, 2 tabl. om kveld (1-0-0-2), Opptil 5 tabl/dag ved behov.

Reit: I(en)

(Rabler ut tomrom)

 

Oslo 19.01.09

Hpr:123456789

Sign +stempel

 

Eksempel 2:

Kari Karrisaus 12.12.08 12345

Et sted i Oslo 1234 Oslo

#

Rp:

Pinex forte 250mg tabl. Mot smerter

Poll: 20

Dssn: 1tabl. x3 Morgen, middag og kveld (1-1-0-1)

Reit: IV(fire)

#

rp:

Amoxillin 500mg tabl. Mot Infeksjon.

Poll:60

Dssn: 1tabl. x3 (morgen, middag og kveld) (1-1-0-1) Taes 1 time før måltider, i 14 dager.

(Rabler ut tomrom)

Oslo 19.01.09

Hpr:123456789

Sign +Stempel

 

Ved blåresept: Husk paragraf!

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved