Arbeidsflyt: Psykiatrisk avdeling

Som turnuslege på psykiatrisk avdeling får en god innføring lidelser og praktiske utfordringer en senere vil møte igjen i allmennpraksis under distriktjeneste. Tempoet har en tendens til å være noe roligere enn på eksempelvis medisinsk og kirurgisk avdeling, men terapisamtaler kan dra litt ut. Å ha satt seg inn i Psykisk Helsevernloven er nødvendig.

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved