Arbeidsflyt: Kirurgisk avdeling

 

Under turnustjeneste her får en også ofte en god gjennomgang av ortopediske kasus gjennom arbeid på skadepoliklinikk/ortopedisk poliklinikk. Mange turnuskandidater trives veldig godt her grunnet kombinasjonen av interessant teori og praksis. Et generelt tips er å anskaffe seg en metodebok for skadebehandling, da det er litt variabelt hvor mye man har vært borti ortopediske kasus under studiet, og hvis en har diagnose/skade kan en ofte regelmessig slå opp i en slik metodebok for forslag til adekvat behandling. Læring gjennom eksponering for kasus er ikke dumt, men det skader ikke å ha sett en YouTube snutt eller to rundt de vanligste skader, eller eksempelvis hvordan legge en radius laske.

Vakt

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

I likhet med vakt på medisinsk avdeling tilbringer en vakt på kirurgisk/ortopedisk avdeling i akuttmottaket, hvor en tar innkomster - tar anamnese med utgangspunkt i henvisningen, gjør en generell status presens, og gjør en vurdering/rask oppdatering av pasients medisinliste. Litt avhengig av hvilket sykehus en jobber på så vil en utover vakten/kvelden (når ortopedisk poliklinikk stenger) få polikliniske konsultasjoner ned i akuttmottaket. Arbeidsflyten er da på samme måte som ved poliklinikk på dagtid, men en kan oppleve å være litt mer alene ved f eks gipsing og andre praktiske prosedyrer, det kan da være lurt å ha lagt en gips i lag med eksempelvis kyndig sykepleier tidligere.

Tips

- Arbeid raskt og effektivt

- Da mellom eller bakvakten din er kirurg/ortoped kan en oppleve at de er opptatt med å operere når en ønsker å konferere. Et triks da kan være å forsøke å samle opp litt konfererings materiale til når de er tilgjengelige.

 

Kirurgisk sengepost

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Elektive innkomster - planlagte innkomster i sammenheng med planlagte operative inngrep. Din rolle som turnuslege vil primært være å ta unna disse konsultasjonene relativt tidseffektivt. En skal ta en relevant anamnese for aktuelle planlagte inngrep - ofte kort grunnet at inngrepets planlagte natur. Generell status og å få aktuelle medisiner som brukes av pasient på det rene.

Utfyll deretter anestesiskjema, hvis det skulle fremkomme at pasient er i dårlig form mtp forestående operasjon bør dette noteres på anestesiskjema slik at anestesilege og operatør kan ta stilling til dette før pasient ligger på operasjonsbordet.

Tips

Spesielt på elektive innkomster er rask og effektiv innkomst tagning en fordel.

 

Ortopedisk poliklinikk (skadepol)

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Som turnuslege på skadepoliklinikken er det din oppgave å undersøke og behandle alt fra mindre kuttskader via luksert skulder til distale radius frakturer. Dette kan, avhengig av hvor mye man har vært borti det tidligere, fort føles litt overveldende, men etter å ha suturert noen sår og lagt noen gipslasker blir det fort vane.

Tips

På morgenmøte dagen derpå skal man demonstrere (demo) de pasientene man har hatt dagen i forveien ved gjennomgang av røntgenbilder. Da ortopedene har hørt de fleste kasus flertallige ganger tidligere er det en fordel å holde referatene kort og konsist, eksempel:

 

"Kalle Krank, 45 år gammel mann, falt fra egen høyde, tok for seg med utstrakt venstre hånd. Øyeblikkelig vondt og tilkom raskt hevelse. Inspiseres ikke tydelig feilstilling. Stukningsøm. RTG viser distal radiusfraktur. La radiuslaske, 1 ukes ktr med rtg. Total gipsetid 6 uker."

Legevakthåndboken:

http://www.lvh.no/

 

En utmerket og gratis (per 2015, gjennom tilgang betalt av Helsebiblioteket) ressurs.

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved