Arbeidsflyt på avdelinger

Arbeidsflyt på de forskjellige avdelinger kan variere en god del, også mellom forskjellige avdelinger på samme sykehus og spesielt mellom forskjellige sykehus. Her er litt av arbeidshverdagen beskrevet for de 3 avdelingene man hyppigst er innom i turnustiden:

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved