Turnuslege i allmennpraksis

Etter 12 måneder i sykehustjeneste, under tallrike LIS' våkefulle blikk er det dags for å bli sendt ut i distrikt!

 

Forskjellige fylker har forskjellige ordninger på hvordan plassene fordeles, men på generelt grunnlag er det en trekningsrunde internt blant de aktuelle turnuslegene. Avhengig av trekningsresultater og preferanser kan man ende opp som sjøgårds-doktor på den ytterste ø, eller eventuelt rett nedi gaten fra sykehuset. Spennet på veiledning kan også variere - noen blir geleidet rundt som en sjimpanse på operasjonssalen, mens andre får en telefon i hånd og halvstreng instruks om å ikke ringe mellom kl 23 og 07, med mindre det står om liv.

 

Uansett har man som turnuslege fortsatt rett til veiledning, men når man har kommet så langt i turnustjenesten er det forventet at du klarer å jobbe selvstendig som lege.

 

 

Gode ressurser i allmennpraksis

Som tidligere nevnt er Helsebiblioteket en meget nyttig og gratis ressurs, gjennom denne har man tilgang til Legevaktshåndboken - som kan sies å være normerende retningslinjegiver i legevaktsarbeidet.

 

NEL - Norsk Elektronisk Legehåndbok: En meget nyttig ressurs i det meste av legearbeid, og dette gjelder også allmennpraksis, i tillegg til å være et ryddig og innholdsrikt oppslagsverk så kan man også finne skriftlig pasientinformasjon som kan skrives ut og gis med pasienter hjem.

 

NEL koster ca 450/mnd hvis man er turnuslege og medlem i Legeforeningen: http://legehandboka.no/bestilling

Takst er takst

Det meste en foretar seg som allmennpraktiserende lege utløser en form for takst. Det er krav til at de takstene man setter på konsultasjoner, sykebesøk, korrespondanse med øvrig helsepersonell er berettigede og kreativ/overdreven taksting lønner seg sjeldent i lengden.

 

De fleste turnusleger vil i allmennpraksis jobbe kommunalt på dagtid og privat (som oftest avtale med aktuelle kommune) på legevakt. I praksis betyr dette at du som turnuslege har fast lønn på dagtid (uavhengig av hvor mye det takstes - fordi dette går til kommunen som du er ansatt i).

 

Apropos fordeling, så består en takst av 2 deler:

Egenandel - dette skal pasienten betale selv

Refusjon fra HELFO - dette er et beløp som du får når du utløser den aktuelle taksten.

 

Før en tiltrer i allmennpraksis kan det være greit å ha satt seg litt inn i gjeldende regelverk:

 

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved