Apps

De aller fleste av oss har en smarttelefon i lommen, hvorfor ikke fylle den med gode oppslagsverk? Å dra rundt på felleskatalogen i akuttmottaket blir fort tungvint. Disse appene er tilgjengelig via iOS app store og mest sannsynlig via android også. Her er apper som viste seg svært nyttig i turnuslege-tiden listet:

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Gratis app som tar for seg alt av spørsmål en måtte ha opp mot blod, urin etc prøver. Inkludert hvordan ta selve prøven hvis du skulle møte på en bio-ingenør i villfarelse. Mest relevant for leger er det at en får referanseområder fint presentert med generell teori knyttet til hva som forårsaker elevasjon eller senkning. Anbefales!

Felleskatalogen og NLH

 

Hele oppslagsverket i en hendig app, eneste naturlige sammenligningen blir vel Norsk Legemiddelhåndbok for Helsepersonell (NLH). Forskjellen er at NLH har litt mer utfyllende behandlingsinformasjon, men er til gjengjeld en noe svakere app rent teknisk - søking og flyt er så som så.

 

Begge er gratis og svært nyttige. Anbefales!

Legevakthåndboken

Svært nyttig app på legevakt, allment aksepterte retningslinjer og beskrivelser av diverse kasus og problemstillinger en kan møte i legevakt. Gratis per 2015. Anbefales!

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved