Kurs

Våre kurs er utformet av norsk autoriserte helsepersonell, eksempelvis lege, sykepleier og psykolog. Målgruppen er andre helsepersonell og studenter. Innholdet er nøye gjennomgått og tar for seg spesifikke emner som EKG tolkning, akuttpsykiatri og legemidler i akuttmedisin.

 

Varighet: 2-3 timer

 

Struktur: 1 times interaktiv forelesning med 1-2 timers kasusbaserte øvelser i plenum og mindre grupper.

 

Deltakere mottar kursbevis.

 

Pris: 250 - 400 kroner per deltaker, avhengig av tema og utgifter knyttet til forberedelse.

 

Kurs annonseres via facebook: www.facebook.com/medkurs

 

Førstehjelp

 

Bli trygg på hva du skal gjøre hvis uhellet er ute.

 

Ved sanitet C. Smith og lege L. Haugom

Psykiske lidelser, kognitiv terapi og andre metoder for å behandle psykisk lidelser.

 

Ved psykolog Rui Correia

Hvordan lese EKG

 

Gjennomgang av en strukturert tilnærming som brukes til all EKG lesing.

 

Ved leger L. Haugom, E. Storaas og T. Scheiene

Tips & triks til den nyutdannede lege eller medisinstudent m/lisens i sin første legejobb.

Presentasjon og kasus knyttet til de viktigse medisiner en bruker i akuttsituasjoner.

 

Ved lege Lars Haugom og student Hanna Raaum

En sunn livsstil er den beste investering du kan gjøre i din helse. Dette inkluderer fysisk aktivitet og et sunt kosthold.

 

Invester i din helse.

Felles løft

 

Vi som helsepersonell har alle et felles ønske om å hjelpe våre pasienter, det som skiller en sykepleier, psykolog og lege fra hverandre er på mange måter innfallsvinkling til denne felles målsetting.

 

MedKurs ønsker å tilrettelegge for en utveksling av erfaringer, kunnskap og synspunkt mellom forskjellige yrkesgrupper gjennom bl. annet kursaktivitet, app-utvikling og undervisning.

 

Gjennom plattformen MedKurs arrangeres disse muligheter, relevant kompetanse og samarbeidspartnere engasjeres gjennom felles prosjekter.

 

 

Sammen løfter vi glede for faget og sprer kunnskap!

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved