MedKurs Grunnkurs i Førstehjelp

Dette kurset dekker de grunnleggende kunnskaper i førstehjelp som alle bør ha. Det fyller også de krav som er gitt av offentlige myndigheter.

 

Dette kurset inneholder retningslinjer for HLR og fjerning av fremmedlegemer i luftveiene gjeldende fra 2010.

 

Om MedKurs Grunnkurs i Førstehjelp (MGF)

 

Kurset inkluderer foruten basal HLR også flere sentrale elementer av tradisjonell førstehjelp. Initielle tiltak, hvordan tilnærme seg en skade/ulykke, interaktiv forelesning om førstehjelpslære og kasus.

 

Etter endt kurs vil deltagerne mestre å gå inn i situasjoner og kunne forstå hva som har skjedd og vite hva som bør gjøres. Temaene i MGF er:

 

- kjeden som redder liv

- varsling 1-1-3, medisinsk nødtelefon

- vurdering av skadet person

- hjerte-/lungeredning (HLR)

- satt noe i halsen, fremmedlegeme

- akutt hjertesykdom

- hjerneslag

- vurdering av skade og ulykke

- sikring av skadested

- MC hjelm, hjelmavtrekk på bevisstløs

- vurdere indre blødning

- førstehjelp i det daglige; brann-/etseskader, ytre blødninger/sår, brudd

 

Varighet 3 timer

Pris 5000 kr per gruppe (opptil 20 personer) - 200 kroner per ytterligere over dette.

 

Instruktører

Caspar C. Smith

 

Tjenestegjorde i Forsvaret

2008-2013.

Sanitet nivå 3

Advanced Medical Field Care

Kim Larsen

 

Førstehjelpsinstruktør

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved